Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Công đoàn cơ sở

Giáo viên
Bùi Văn Thuận
 
 
Chuyên môn
Thạc Sĩ Văn
 
Lĩnh vực phụ trách
 Chủ tịch Công Đoàn
 
Điện thoại
 
Email
vanxuyenhuyet@gmail.com

  

Giáo viên
Mai Thị Mỹ Hoa
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh Văn
 
Lĩnh vực phụ trách
P.Chủ Tịch Công Đoàn
 
Điện thoại
0593506366
 
Email mtmhoa10@gmail.com
 
 
Giáo viên
Tạ Anh Tuấn
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh văn
 
Lĩnh vực phụ trách Chủ nhiệm UBKT
 
Điện thoại
0905580668
 
Email toavtruongchinh2010@gmail.com

 

Giáo viên
Nguyễn Mộng Thuỳ
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán
 
Lĩnh vực phụ trách
 
UVBCH 
Điện thoại
 
 
Email
thuytoan27@gmail.com
 

 

Giáo viên
Trần Thị Hiền
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Sinh học
 
Lĩnh vực phụ trách
UVBCH
 
Điện thoại
 
 
Email hienmi29@yahoo.com 

 

Giáo viên
Nguyễn Thị Thu Hằng
 
 
Chuyên môn
 
Lĩnh vực phụ trách
UVBCH
 
Điện thoại
 
01678929789 
Email thuhangthietbi@yahoo.com

 

Giáo viên
Phùng Thị Minh Hồng 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Lịch sử
 
Lĩnh vực phụ trách
UVBCH 
 
Điện thoại
 01664323933
 
Email tosutruongchinh2010@gmail.com