Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Chi bộ Đảng

 
Giáo viên
Ngô Xuân Hiếu  
 
Chuyên môn
Thạc Sỹ Toán Học - Cao cấp chính trị
Lĩnh vực phụ trách
 Bí thư Chi bộ 
Điện thoại 

0914032929   

Email
 nxhieu75@yahoo.com 

 

Giáo viên
Nguyễn Thị Huệ   
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý - TC chính trị 
Lĩnh vực phụ trách
P. Bí thư Chi bộ
Điện thoại

0986722117   

Email
 huetruongchinh@gmail.com 

 

Giáo viên
Trần Quốc Tiến
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán - Trung cấp chính trị 
 
Lĩnh vực phụ trách
  
 
Điện thoại
  0988821776
 
Email
tranquoctien123@gmail.com
 

 

Giáo viên
 Phạm Văn Nguyên 
 
 
Chuyên môn
 Cử nhân Hóa học
 
Lĩnh vực phụ trách
  
 
Điện thoại
 0984453770 
 
Email
phamvannguyen64@yahoo.com.vn 
 

 

 

Giáo viên
  Lê Văn Hoàn 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật lý 
 
Lĩnh vực phụ trách
  Chi ủy viên
Điện thoại
  
 0905747306
Email
hoantruongchinh@gmail.com

 

Giáo viên
Trương Văn Phước
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Tin Học 
 
Lĩnh vực phụ trách
 
 
Điện thoại
 0978454702
 
Email
 
vanphuoc1980@gmail.com

 

Giáo viên
Phan Văn Chi 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán 
 
Lĩnh vực phụ trách
 
 
Điện thoại
  
 
Email
toan.t2011@gmail.com

 

Giáo viên
Nguyễn Tất Đồng 
 
 
Chuyên môn
 Cử nhân Toán 
 
Lĩnh vực phụ trách
  
 
Điện thoại
  
 0987419769
Email
dongtoantruongchinh2012@gmail.com
 
 
Giáo viên
Châu Văn Hiền 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Sinh học 
 
Lĩnh vực phụ trách
 
 
Điện thoại
 0979109354 
 
Email
chauvanhien@gmail.com
 
 
Giáo viên
 Bùi Văn Thuận  
 
 
Chuyên môn
Thạc sỹ ngữ văn  
 
Lĩnh vực phụ trách
 
 
Điện thoại
 
 
Email
vanxuyenhiet@yahoo.com
 
 
 
Giáo viên
Phùng Thị Minh Hồng 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Lịch sử
 
Lĩnh vực phụ trách
 
 
Điện thoại
 01664323933
 
Email tosutruongchinh2010@gmail.com
 
 
 
Giáo viên
Trương Văn Vỵ
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý - KTCN
 
Lĩnh vực phụ trách
 
 
Điện thoại
 0905856779
 
Email
vanvytruongchinh@gmail.com
 

 

Giáo viên          Cao Văn Thành  
Chuyên môn
Cử nhân Tin học
Lĩnh vực phụ trách
 
Điện thoại
 0982931003
Email

totintruongchinh201@yahoo.com

 

 

Giáo viên
Nguyễn Thị Trúc Anh
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý
 
Lĩnh vực phụ trách
 
 
Điện thoại
 
Email
trucanhnguyen@yahoo.com.vn
 

 

Giáo viên
Tạ Anh Tuấn
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh văn
 
Lĩnh vực phụ trách
 
 
Điện thoại
0905580668
 
Email toavtruongchinh2010@gmail.com

 

Giáo viên
Mai Thị Mỹ Hoa
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh Văn
 
Lĩnh vực phụ trách
 
 
Điện thoại
0593506366
 
Email mtmhoa10@gmail.com

 

Giáo viên
Trần Đình Luyện
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Hóa học
 
Lĩnh vực phụ trách
 
Điện thoại
 
 
Email tohoatruongchinh2010@gmail.com