Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Tổ Tin

Giáo viên
Cao Văn Thành
 
 
Chuyên môn
 Cử nhân Tin học
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ trưởng tổ Tin học
 
Điện thoại
098293103
 
Email

totintruongchinh2010@gmail.com  

 

Giáo viên
Trương Văn Phước
 
 
Chuyên môn
 Cử nhân Tin học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
0978454702
 
Email
vanphuoc1980@gmail.com 
 
 
 
 
Giáo viên
Nguyến Thị Lượng
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Tin học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
0985950797
 
Email
hoailuong797@gmail.com
 
 
 
 
Giáo viên
Hoàng Thị Vân Anh
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Tin học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
0975729091
 
Email
vanyumi82@gmail.com
 
 
 
Giáo viên
Phan Thị Thảo
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Tin học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
01629230646
 
Email
thaotruongchinh@gmail.com
 
 
 
 
Giáo viên
Lê Thị Ánh
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Tin học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
01674605717
 
Email
le.hong.anh.gl@gmail.com