Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Tổ Sinh - KTNN - Địa Lí

 

Giáo viên
Châu Văn Hiền
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Sinh học
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ trưởng
 
Điện thoại
0979109354 
 
Email
 chauvanhien@gmail.com

 

Giáo viên
Trương Thị Hiền
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Địa Lí
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ phó
 
Điện thoại
 
 
Email
 truonghienth@gmail.com

 

Giáo viên
Trần Thị Hiền
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Sinh học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 
 
Email
hienmi29@yahoo.com 
 
 
Giáo viên
Trần Thị Hậu
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Sinh học
 
Lĩnh vực phụ trách
 Giảng dạy
 
Điện thoại
 
 
Email
tranthihau2000@yahoo.com
 
 
Giáo viên
Nguyễn Thị Diệu Hạnh
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Sinh học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 
 
Email
 
 
 
 
Giáo viên
Đào Thị Nội
 
 
Chuyên môn
Cử nhân KTNN
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
0975643416 
 
Email
daothinoi@gmail.com
 
 
Giáo viên
Nguyễn Thị Mỹ Dung
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Địa Lí
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 
 
Email
nguyenmydung83tc@gmail.com