Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Tổ Văn phòng

 
Nhân  viên
Nguyễn Thị Hường
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Kinh tế
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ trưởng - Kế toán
 
Điện thoại
 
 
Email
huongpleiku@gmail.com
 
 
Nhân viên
Lê Thị Nga
 
 
Chuyên môn
Cử nhân văn thư
 
Lĩnh vực phụ trách
 Văn thư
 
Điện thoại
01634426634 
 
Email
lenga.vanthu86@gmail.com
 
 
Nhân viên
Nguyến Thị Tuyết
 
 
Chuyên môn
Y sỹ
 
Lĩnh vực phụ trách
Y tế học đường
 
Điện thoại
 0962851779
 
Email
tuyet.yt.2408@gmail.com
 
 
Nhân viên
Nguyễn Thị Minh Nguyệt
 
 
Chuyên môn
 
 
Lĩnh vực phụ trách
 0963930639
 
Điện thoại
Tạp vụ
 
Email
 
 
 
Nhân viên
Lê Văn Ngụ
 
 
Chuyên môn
Tam đẳng huyền đai Karatedo 
 
Lĩnh vực phụ trách
Bảo Vệ
 
Điện thoại
 
 
Email
 
 
 
Nhân viên
Phạm Văn Hải
 
 
Chuyên môn
Huyền đai Vovinam 
 
Lĩnh vực phụ trách
Bảo vệ
 
Điện thoại
 
 
Email