Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Tổ Anh văn

 
Giáo viên
Tạ Anh Tuấn
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh văn
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ trưởng
 
Điện thoại
0905580668
 
Email
toavtruongchinh2010@gmail.com
 
 
Giáo viên
Nguyễn Thị Bích Loan
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh văn
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ phó
 
Điện thoại
 
 
Email
bloan10@gmail.com
 
 
Giáo viên
Trần Thị Thủy
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh văn
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 
 
Email to.anhvan.nvc@gmail.com

 

Giáo viên
Nguyến Thị Diệu Ân
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh Văn
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 0905479881
 
Email
teddybear170883@yahoo.com
 
 
Giáo viên
Mai Thị Mỹ Hoa
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh Văn
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
0593506366
 
Email
mtmhoa10@gmail.com
 
 
Giáo viên
Võ Diệp Anh
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Anh văn
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 
 
Email
vodiepanh@gmail.com