Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Tổ Sử-GDCD-GDQP

 
Giáo viên
Phùng Thị Minh Hồng 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Lịch sử
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ trưởng tổ Sử - GDCD - GDQP 
 
Điện thoại
 01664323933
 
Email
tosutruongchinh2010@gmail.com

  

Giáo viên
Đào Thị Nhung
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Lịch sử
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại
0974413769
 
Email daothinhung82@yahoo.com.vn

 

Giáo viên
Đậu Thị Thanh Hoa
 
 
Chuyên môn
Cử nhân GDCD
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại
 
Email thanhhoatruongchinh@gmail.comGiáo viên
Từ Đăng Dũng
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Lịch sử - GDQP
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 0985431646
 
Email
tudang.dung@gmail.com

 

Giáo viên
Cao Thị Lành 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Sinh học - GDQP
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
01654207459 
 
Email
lanhcaoqp@gmail.com