Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Tổ Hoá

 
Giáo viên
Trần Đình Luyện
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Hóa học
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ trưởng tổ Hóa học
 
Điện thoại
 
 
Email
tohoatruongchinh2010@gmail.com

 

Giáo viên
Phạm Văn Nguyên
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Hóa học
 
Lĩnh vực phụ trách
Bí thư Đoàn trường
 
Điện thoại
0984453770
 
Email
phamvannguyen64@yahoo.com.vn
 
 
Giáo viên
Lý Thị Thu Hằng
 
 
Chuyên môn
Thạc sỹ Hóa học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
0972724748
 
Email hanghoak28@gmail.com

 

Giáo viên
Bùi Thị Phương Dung
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Hóa học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 01683487844
 
Email
emgai_csgl@yahoo.com
 
 
Giáo viên
Võ Doãn Hùng
 
 
Chuyên môn
Thạc Sĩ Hóa học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
        
 
Email
   doanhungqb@gmail.com