Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Tổ Lý - KTCN

Giáo viên
Lê Văn Hoàn
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý
Lĩnh vực phụ trách
Tổ trưởng tổ Lý - KTCN
Điện thoại
 0905747306
Email
hoantruongchinh@gmail.com

 

Giáo viên
 Nguyễn Thị Huệ
 
Chuyên môn
 Cử nhân Vật lí 
Lĩnh vực phụ trách
 Giảng dạy
Điện thoại
 0986722117
Email
huetruongchinh@gmail.com

 

Giáo viên
Nguyễn Thị Trúc Anh
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
Điện thoại
 0935344459
Email
nguyenthitrucanh@gmail.com

 

Giáo viên
Trịnh Thị Thu Hương 
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
Điện thoại
 01643060634
Email
trinhthuhuongtc@gmail.com

 

Giáo viên
Phạm Thị Bích 
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
Điện thoại
  0915622760
Email
bichha1907@gmail.com

 

Giáo viên
Phạm Ngọc Ẩn
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại

  0986808682

Email phamngocantc@gmail.com

 

Giáo viên
Dương Thị Loan
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý 
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại
 01679434974
 
Email
duongloan.ly@gmail.com
 
 
 
Giáo viên
Trương Văn Vỵ
 
Chuyên môn
Cử nhân Vật Lý - KTCN
Lĩnh vực phụ trách
Tổ phó 
Điện thoại
 0905856779
Email vanvytruongchinh@gmail.com

 

Giáo viên
Nguyễn Thị Thu Hằng
 
Chuyên môn
 
Lĩnh vực phụ trách
Thiết bị
Điện thoại     
01678929789 
Email thuhangthietbi@yahoo.com