Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Tổ Văn - TD

 

Giáo viên
 Bùi Văn Thuận  
 
Chuyên môn
Thạc sỹ ngữ văn  
Lĩnh vực phụ trách
Chủ tịch Công đoàn
Điện thoại
0914xxxxx  
Email
vanxuyenhiet@yahoo.com

 

Giáo viên
 Nguyễn Thị Kim Loan 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Văn học  
 
Lĩnh vực phụ trách 
Giảng dạy
 
Điện thoại
 0985828079 
 
Email
kimloan1202@gmail.com

 

Giáo viên
Đinh Thị Phương Chi  
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Văn học  
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy  
 
Điện thoại
   
 
Email
phuongchi22@gmail.com

 

Giáo viên
Hoàng Thị Hương  
 
 
Chuyên môn
 Thạc sỹ Văn học 
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy  
 
Điện thoại
   
 
Email hoanghuongtc@gmail.com

 

Giáo viên
Trịnh Thị Trang  
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Văn học  
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy  
 
Điện thoại
   
 
Email
ran832000@yahoo.com

 

Giáo viên
Võ Xuân Nga
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Văn học
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 0976544548
 
Email
xaumadieu82@yahoo.com
 

 

 

Giáo viên
Nguyễn Thị Mỹ Nga 
 
 
Chuyên môn
Thạc sĩ Ngữ văn
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại
 0982241189 
 
Email usar2411@gmail.com

 

Giáo viên
Lê Xuân Tài
  
 
Chuyên môn
 Cử nhân GDTC
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ phó
 
Điện thoại
0976994879
 
Email

Lexuantai184@gmail.com 

 

Giáo viên
Võ Quốc Hùng
  
 
Chuyên môn
 Cử nhân GDTC
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
 
 
Email

quochung@gmail.com

 

Giáo viên
Lê Văn Hưng
 
 
Chuyên môn
Cử nhân GDTC
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại 
 0989019769
 
Email lehungtd09@gmail.com