Hotline: 0914 032 929

Địa chỉ: : Huyện Chư Sê - Gia Lai
Điện thoại: 0596 579 978
Fax: 0596 579 978
Email:

THƯ VIỆN HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE
THỐNG KÊ
   Lượt truy cập:
  
TỔ CHỨC

Tổ Toán

Giáo viên
Nguyễn Mộng Thùy
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán
 
Lĩnh vực phụ trách
Tổ trưởng tổ Toán
 
Điện thoại
 
 
Email
Totoantruongchinh2010@gmail.com
 

 

Giáo viên
 Ngô Xuân Hiếu
 
  
Chuyên môn
 Thạc sĩ Toán 
 
Lĩnh vực phụ trách
 Giảng dạy
 
Điện thoại
 0914032929
 
Email nxhieu75@yahoo.com

 

Giáo viên
Trần Quốc Tiến
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy
 
Điện thoại
0988821776 
 
Email
tranquoctien123@gmail.com
 

 

Giáo viên
Nguyễn Tất Đồng 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán 
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại
  
 0987419769
Email
dongtoantruongchinh2012@gmail.com
 

 

Giáo viên
Nguyễn Cao Đàn 
 
 
Chuyên môn
Thạc sĩ Toán 
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại
 
 
Email ttcaodan@gmail.com

 

Giáo viên
Phan Văn Chi 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán 
 
Lĩnh vực phụ trách
giảng dạy
 
Điện thoại
  
 
Email toan.t2011@gmail.com

 

Giáo viên
 Huỳnh Tấn Vũ
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại
  0975832998
 
Email
tanvudn2007@gmail.com
 

 

Giáo viên
Kpă H' Dine 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại
  
 
Email kpadinenay@gmail.com

 

Giáo viên
Khương Thúy Loan 
 
 
Chuyên môn
Cử nhân Toán 
 
Lĩnh vực phụ trách
Giảng dạy 
 
Điện thoại
 
 0977979864
 
  khuongthuyloan@gmail.com